Taekwon-Do

"Taekwon-Do je národným športom. Je to kórejské bojové umenie, ktoré ťa nenaučí iba útočiť a brániť sa, ale nachádzať v tvojom tele a duši skryté rezervy, odhaľuje ich a pomáha sa odpútať od psychických a fyzických nerestí tejto modernej civilizácie. Je to umenie boja, ktoré sa učíš preto, aby si mohol z pozície síly vystupovať na obhajobu spravedlnosti, morálky a práva, na podporu slabých a utláčaných, keď už zlyhajú všetky ostatné prostriedky obrany. Tvoje ruky a nohy sú nielen súčasťou tvojho tela, ale aj tvojej duše. Nikdy nesmieš zneužiť umenie svojich rúk a nôh proti duši, proti vyznaniu a odlišným názorom. Trénuj Taekwon-Do preto, aby si našiel harmóniu tela a duše, aby si vždy jednal v zmysle životnej filozofie Taekwon-Do a svojim jednaním nikdy nevrhol ani náznak tieňa, na meno vznešeného posla mieru a spravedlnosti, na kórejské bojové umenie TAEKWON-DO."

HWANG HO YONG, medzinárodný inštruktor, vtedajší držiteľ 6. danu

História

Taekwon-Do (v origináli 태권도) je kórejské bojové umenie, vytvorené k sebaobrane. Jeho zakladateľom je Generál Choi Hong Hi (na obrázku). Už od svojej mladosti bol Choi sužovaný pohnutým osudom svojej rodnej zeme - Korei. To všetko ho viedlo k tomu, aby dokázal vymaniť svoju vlasť spod japonskej nadvlády a povzniesť tradičnú kórejskú kultúru. Chcel, aby aj Kórea mala svoje vlastné bojové umenie, tak ako Čína má Kung Fu a Japonsko Karate, ktoré by sa prinajmenšom vyrovnalo japonskému Karate. Ale Choiova útlosť a chorobnosť mu v tom do značnej miery zabraňovali. Choi Hong Hi bol vylúčený zo školy. Ale jeho rodičia sa nevzdávali a dali ho študovať k súkromnému profesorovi kinematografiu. Ten si všimol Choiovu zapálenosť a odhodlanosť, ale aj útlosť a samostatnú neschopnosť obrany. Profesor bol aj zhodou šťastných okolností učiteľom starobylého bojového umenia Tae-Kyon. Mladý Choi sa začal venovať tomuto umeniu, ale nenadchlo ho to až do takej značnej miery. Ale raz, keď sa vracal sám domov, stretol chlapa, s ktorým sa veľmi nezhodol v názoroch, dal Choiovi príučku a prisahal, že ak sa stretnú ešte raz zoči-voči, "roztrhá ho na kusy". Vtedy ešte mladý učeň, sa rozhodol, že sa musí naučiť brániť. Ale Tae-Kyon mu nestačilo a začal sa venovať Karate, až roku 1938 dosiahol čierny pás. Ale v rámci svojej výučby nezabúda na svoju rodnú zem a dostáva sa do čela Hnutia odboja za oslobodenie Koreje, za čo bol chytený a väznený v japonskom armádnom väzení, odkiaľ sa mu podarilo roku 1945 újsť a nastupuje do novo sa formujúcej kórejskej armády a naďalej pokračuje vo svojom výcviku a tréningoch. Doterajšie teórie a techniky prepracováva na základoch fyziky (Newtonovej fyziky). Učí sa dodať svojím technikám čo najväčšiu energiu, ale do čo najmenšieho časového úseku a tým dodať technike maximálnu rýchlosť a silu. 11. apríla 1955 zakladá nové bojové umenie Taekwon-Do.

Názov Taekwon-Do sa skladá z troch slov: TAE = noha, kop, práca s nohami; KWON = päsť, ruka, práca s rukami; DO = cesta, umenie nájsť správnu cestu životom. V Taekwon-Do rozlišujeme dve podstaty: fyzickú a psychickú. Fyzická podstata je založená na princípe modernej vedy, ktorá nás učí, ako správne koncentrovať do krátkeho okamžiku maximálnu silu. Taekwon-Do nie je len umením rozvíjať fyzické schopnosti, ale je to tiež cesta k zdokonaleniu myslenia, sebaovládania, naplňuje sebauspokojením a zdravým sebavedomím, vedie k nenútenej prirodzenosti.

Filozofia

Taekwon-Do sa dá charakterizovať ako druh neozbrojeného boja určeného k sebaobrane. Je to spôsob vedeckého využitia tela pri sebaobrane, ktoré len vďaka intenzívnemu telesnému a duševnému tréningu získa takúto schopnosť. Správne myslenie otvára jedincovi lepší pohľad na svet, odstraňuje duševné a telesné napätie, čo poskytuje väčšie telesné schopnosti, využiteľné pri sebaobrane. Každý z nás musí objaviť sám seba neustálym cvičením duševnej disciplíny. Získa tak schopnosť rozoznať dobré od zlého. Je podstatné, aby si jedinec uvedomil, že každý musí žiť v kľudnej, mierovej a slobodnej spoločnosti, preto je povinnosťou každého takúto spoločnosť vytvoriť. Je pochopiteľné, že všetci ľudia žijúci na tejto planéte sú do určitej miery zavislí na materiálnych potrebách. Inteligentný človek by mal vedieť mieru svojich potrieb, pretože chamtivosť jedného môže znamenať chudobu a slzy iných.

Celá filozofia Taekwon-Do je zachytená v jeho morálnom kódexe, ktorého podstatou sú tieto zásady (Taekwon-Do Jungshin):

  1. Čestnosť (YOM CHI)
  2. Zdvorilosť (YE UI)
  3. Vytrvalosť (IN NAE)
  4. Sebaovládanie (GUK GI)
  5. Neskrotný duch (BAEKJUL BOOLGOOL)